Disclaimer voor www.coprof.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.coprof.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Co-prof. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Co-prof is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Co-prof.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor informatie die op onze website staat, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de meest recente informatie. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Co-prof te mogen claimen of te veronderstellen.

Co-prof streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Co-prof aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.coprof.nl op deze pagina.

Co-Prof

Co-Prof is de coöperatie van samenwerkende ZZP’ers in de bouw.

Co-Prof is direct resultaat en een verantwoorde stap naar morgen.

Voordelen

 • Contractafspraken met leveranciers, je koopt in voor een concurrerende prijs
 • Ondersteuning bij bouwkundige en technische vragen, het delen van specialisatie
 • Ondersteuning over juridische- en fiscale voordelen door derden
 • Onafhankelijk advies over bijkomende verzekeringen en pensioen
 • Geautomatiseerde registratie van uren en verbruikte goederen
 • Afstemming en samenwerkingsmogelijkheden met andere coöperatie leden
 • Schaalvoordeel bij belangrijke zaken. Voordelen regel je samen
 • Contact

  Co-Prof
  E-mail: info@coprof.nl

  Meer grip op je klus met Co-Prof

  Copyright Co-Prof 2019 Privacyverklaring Disclaimer